Maak kennis met…

In de begeleiding en ondersteuning van gezinnen en TCK’s werkt Mission Kid samen met InToMission. Zo bestaat ons team niet alleen uit Natalie en Jonne Knevel maar ook uit Margriet Muurling en Maaike van Toorren van InToMission.
Maak hieronder kennis met ons!

Jonne Knevel

Is de oprichter van Mission Kid en zelf TCK. Ze is van haar zevende tot haar veertiende opgegroeid in Afrika. Waarvan vier jaar in Tanzania en drie jaar in Tsjaad. Vanwege scholing is zij als eerste van het gezin terug gekeerd naar Nederland. Het zendingstraject heeft de nodige impact gehad op haar gezin en haar eigen ontwikkeling. Het bewust worden hiervan zorgde voor het verlangen maar ook de noodzaak om hierin iets te betekenen.
Naast het geven van begeleiding, richt Jonne zich op het ontwikkelen van webinars en workshops rondom de actualiteit van het zendingsleven.

Natalie Knevel

Geeft samen met Jonne vorm aan de inhoud en identiteit van Mission Kid. Natalie was twee jaar oud toen ze naar Afrika verhuisde en wat tien toen ze weer terugkeerde naar Nederland. Doordat zij op jonge leeftijd naar Afrika is verhuisd, is Afrika ook wat zij kent als ‘thuis’, ondanks dat het zendingsleven ook spannende momenten (zoals vluchten) heeft gekend. Het zendingsleven heeft meerdere kanten en het is belangrijk om de invloed daarvan niet te onderschatten.
Naast het geven van begeleiding richt Natalie zich op het organiseren van activiteiten en retreats die TCK’s samen brengt.

Margriet Muurling

Gedurende haar werkzaamheden in het buitenland, ontbrak er voor haar de nodige begeleiding. Vanuit deze ervaring ontdekte zij hoe belangrijk het is om (onafhankelijke) begeleiding en ondersteuning te krijgen. Zo ontstond ook het verlangen om met die wetenschap iets te gaan doen. Zo heeft Margriet 13 jaar geleden InToMission opgericht. Samen met haar team begeleidt ze zendelingen gedurende het gehele traject en doet ze debriefing bij terugkeer.

Maaike van Toorren

Ondersteund onze werkzaamheden vanuit InToMission. Als kind is ze zelf opgegroeid in Engeland en Oeganda en samen met haar gezin heeft ze vier jaar in Portugal gewerkt als gemeentestichters, waardoor ook haar kinderen TCK’s zijn. Als TCK, zendeling en ouder van TCK’s is zij dan ook een waardevolle aanvulling voor ons team en begeleidingstrajecten. Vanuit haar eigen zendingsachtergrond heeft zij de zegen van goede voorbereiding op en begeleiding tijdens het zendingstraject ervaren. Die zegen geeft ze ook graag aan andere gezinnen mee!

Mission kid
info@missionkid.nl

KVK: 84948914

Algemene voorwaarden / privacyverklaring