Jonne en Natalie Knevel
Mission kids

Vaak wanneer wij aan mensen vertellen dat onze ouders zendelingen waren reageren ze met: ‘Ah, dus jij bent een echte mission kid (MK)!’ Eerst snapten wij niet wat dat inhield. Zijn wij dan anders dan andere kinderen? Dat stond ons tegen. Later ontdekten we echter dat het opgroeien in Tanzania & Tsjaad en het terugkeren naar het thuisfront vormend zijn geweest. Zo heeft dit invloed gehad op onze ontwikkeling als volwassene, het vinden van onze identiteit, onze omgang met relaties en kijk op de wereld. Wij ervaren verschil wanneer we ons bevinden onder mensen die in Nederland zijn opgegroeid en vinden herkenning wanneer we met andere MK’s praten.

Missie & Visie

Het werk van Mission kid is erop gericht om bewustwording te creëren over de invloed die het zendingsleven heeft op gezinnen en met name ook op de kinderen.

Wij geloven dat een stukje besef en voorbereiding rondom de transities essentieel is voor een gezin om gezond te kunnen omgaan met veranderingen. Met de juiste handvatten kan het gezin veiligheid creëren voor elk kind en zijn/haar eigen processen.

Naast de ouders en kinderen willen we ons ook richten op de uitzendende organisatie, de kerk, familie, vrienden en de school, die betrokken zijn bij zendingsgezinnen. Wij geloven dat wanneer zij goed geïnformeerd worden en bewust zijn van de invloed die het zendingsleven heeft op het gezin, zij een ontzettende belangrijke en waardevolle rol kunnen vervullen voor het gezin.

Mission kid
info@missionkid.nl

KVK: 84948914

Algemene voorwaarden / privacyverklaring